IMG_0023 RAW kopiera

Paola föreläste om sitt kandidatuppsatsarbete som hon skrev vid Uppsala universitet.